Bettregler i Sverige

I Sverige använder vi oss av samma bettregler som hoppningen gör. Internationell gymkhana tillämpar andra regler.

Reglerna är hämtade från: Tävlingsreglement III Hoppning och gäller från och med januari 2003

Mom 372

Nedan beskrivna och avbildade bett är tillåtna. Inga andra varianter eller kombinationer är tillåtna. Avbildade bett är överdragna med gummi eller läder är även godkända. Till betten på bilderna 1 och 8 ska alltid deltatygel (enligt bild 2) och kindkedja användas.

Kindkedja ska även användas till bett 1, 8 och 9.
Pessoabett får användas med eller utan delta.
Pessoabett med endast en nedre ring får även användas.

I ungponnyklasser är endast betten 4, 5, 6, 7 och 11 tillåtna. (obs! finns inga unghästklasser i gymkhana)

 1. Oledat Pelhambett i syntet eller gummi.
 2. Pelham med deltatygel.
 3. Oledat tränsbett rakt eller svagt böjt i mettall, gummi eller syntetmaterial.
  Minsta tjocklek 0,9 cm
 4. Tränsbett med paperstänger
 5. Galloppbett
 6. Tränsbett
 7. Tränsbett med fasta ringar
 8. Ledat Pelhambett
 9. Oledat Thiedemanbett
 10. Pessoabett
 11. Tredelat bett. Mittersta länken skall vara rund, ej platt
 12. "Soft Hackamore" med korta skänklar, nosremmen ska anbringas ovanför nosbrosket.

 

Avskrivet ur TR III 2004-02-17 Younes Ahlbom